Care sunt abaterile viziunii, {{itemTitlu}}

Abatere (lingvistică) - Wikipedia, Abatere în viziune

{{itemTitlu}}

Concepții referitoare la abatere[ modificare modificare sursă ] Una din problemele care se pun în legătură cu abaterea este unde se găsește regula față de care un fapt de limbă al unui vorbitor este o abatere. Aceasta depinde de orientarea lingvistică.

Lingvistica normativă sau predarea limbii, mai ales ca limbă străină, pornește de la varietatea standard a limbii și consideră abatere nerespectarea unei reguli stabilite în aceasta. De exemplu, pentru Avramo gramatică normativă, este o abatere să se spună ei cade, ei zice, ei vorbește în loc de ei cad, ei zic, ei vorbesc [2]. Lingvistica pur descriptivă, nenormativă, neprescriptivă și necorectivă, vede în acest fenomen o abatere numai de la standardul limbii, nu și de la regulile ei în general.

Abatere lingvistică Abatere în viziune, Abateri de forma si pozitie ale parametrilor unei roţi dinţate cilindrice Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul Electrica S. Misiune Misiunea Electrica S. Viziune Viziunea Electrica SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, atât la nivel național cât și la nivel regional. Acestea sunt următoarele: Inovaţie Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica S. Responsabilitate socială Electrica S.

În concepția sa, varietățile de limbă, printre care cele regionaleau și ele normele lor. Prin urmare, în această concepție, fenomenul amintit de Avram nu este o abatere în graiul muntenesc și nici în limba română în general. Pentru această orientare în lingvistică, niciun fapt de limbă din folosirea limbii sale materne de către orice vorbitor nativ adult și normal nu poate fi care sunt abaterile viziunii incorect [3]dacă nu este o greșeală accidentală.

Aspecte ale limbii în care se fac abateri[ modificare modificare sursă ] Abateri există în toate aspectele de folosire a limbii [5]. Unele abateri privesc competența lingvistică.

Abaterea viziunii de la normă, Cât durează perioadele: norma și abaterile

De aceasta țin greșelile de pronunțieabaterile de la regulile de construcție gramaticală, adică cele morfologice și sintacticeprecum și erorile semanticede exemplu folosirea cuvintelor cu sensuri pe care nu le au.

Alte abateri țin de competența comunicativădeci de normele de de care sunt abaterile viziunii oamenii se înrăutățesc situațională a enunțurilorde pildă, dacă un vorbitor i se adresează cu alte forme gramaticale decât cele de politețe unui destinatar cu care ar trebui să le care sunt abaterile viziunii pe acestea din urmă în conformitate cu normele civilizaționale ale comunității lingvistice în cauză.

Abateri există și în aspectul scris al limbii. Acestea sunt, pe lângă abaterile de competență lingvistică și comunicativă, cele, în viziune normativă, de ortografie. Cauze ale abaterilor și tipuri de abateri[ modificare modificare sursă ] Abaterile din punctul de vedere al lingvisticii pur descriptive pot avea mai multe cauze.

care sunt abaterile viziunii

Există abateri la vorbitori nativi provocate de unele disfuncții ale creierului. Astfel sunt diferite forme de afaziecauzate de leziuni.

care sunt abaterile viziunii

De exemplu, în afazia Broca apare agramatismul, care constă în perturbarea regulilor sintactice ale limbii, manifestându-se prin neglijarea totală sau parțială a regulilor topiciieliminarea cuvintelor gramaticaleabolirea flexiunii etc. Copiii care își învață limba maternă fac și ei greșeli. Unele sunt de analiză greșită a unor propoziții spuse de adulți. Una din cauzele acestor abateri este interferența, numită și transfer negativ. Constă în aplicarea unor reguli ale limbii materne, diferite de cele ale limbii străine, în folosirea celei din urmă.

Astfel de abateri sunt prezente în toate aspectele limbii. Exemple: interferențe foneticeadică pronunțarea unor sunete ca în limba maternă, ex.

Abaterea viziunii de la normă

Altă cauză de abatere este analogia, prin care persoana care învață aplică în mod greșit care sunt abaterile viziunii regulă la o excepție. De exemplu, în franceză, forma de plural regulată a substantivelor și adjectivelor este identică în vorbire cu cea de singular. Doar în scris i se adaugă un -s etimologiccare se pronunță [z] numai înaintea unui care sunt abaterile viziunii cu inițială vocalică.

care sunt abaterile viziunii

Forma de plural devine greșit les chevals, prin analogie cu forma regulată ex. Aceasta devine în mod greșit les chacaux [10].

Dacă o abatere prin analogie ca cea din exemplul precedent este a unui vorbitor nativ adult normal, atunci este în raport cu regula sau excepția din varietatea standard și este cauzată de necunoașterea acesteia, sau este accidentală.

care sunt abaterile viziunii

Predarea limbilor străine se face în general pe baza standardului, dar în acest domeniu nu se pune problema condamnării abaterilor. În legătură cu ele există ideea analizei erorilor, o tehnică de identificare, clasificare și interpretare sistematică a abaterilor celui care învață o limbă. Analiza erorilor este menită să reflecte în mod sistematic nivelul de competență atins de acesta, și să fie baza conceperii procedeelor și a materialelor didactice [14] [15].

Abaterea în istoria limbii[ modificare modificare sursă ] Dat fiind că limba evoluează continuu prin schimbări, fiecare din acestea poate fi văzută ca o abatere atunci când apare. Care sunt abaterile viziunii cursul istoriei limbii, multe abateri s-au generalizat, s-au încetățenit și, dacă limba are varietate standard, unele au fost integrate în ea. Un exemplu este eroarea de analiză a unor sintagme, care stă la baza unui fenomen de etimologie populară.

Constă în reinterpretarea limitei dintre cuvintele componente ale sintagmei. Unele cazuri de hipercorectitudine s-au generalizat de asemenea în cursul istoriei limbii și au devenit standard.

De pildă, cuvântul hu szám a intrat în limba română în forma samă, care a fost interpretată ca moldovenismși a devenit în standard seamă [12].

  • Dieta de restaurare a vederii
  • Care este viziunea normală a unei persoane
  • Abatere (lingvistică) - Wikipedia
  • 2 5 viziunea este miopie
  • Abatere în viziune, {{itemTitlu}}
  • Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul grupului Electrica Electrica S.

Ațiputeafiinteresat