Viziune bilaterală, Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Misiune, viziune, valori |

Numai un sistem de informare statistică eficient va putea furniza datele economice, financiare şi sociale fiabile şi recente, necesare pentru construirea şi urmărirea procesului de reformă, pentru promovarea dezvoltării şi democraţiei, precum şi a sectorului privat.

În cadrul reuniunii de la Copenhaga a Consiliului Europei, adeziunea viitoare a României la Uniunea Europeană a fost recunoscută ca un obiectiv comun. Una din condiţiile primordiale pentru atingerea acestui obiectiv va funcţiona unui astfel de sistem de informare statistică.

viziune bilaterală

În Declaraţia Comună, semnată în ianuariede către Institutele Statistice din şapte ţări ale Europei Centrale şi Orientale şi Oficiul Statistic al Comunităţilor Europene, acestea din urmă au elaborat în mod conjugat un program de lucru în vederea: implementării de măsuri legale şi administrative necesare pentru realizarea de servicii statistice adaptate unei societăţi democratice şi unei economii de piaţă; introducerii de standarde, clasificări şi metodologii statistice, care sunt utilizate în cadrul Uniunii Europene şi pe plan internaţional; să permită, celor şapte ţări, viziune bilaterală cu adeziunea lor, să furnizeze toate statisticile Comisiei Europene, în acelaşi mod cu Statele membre.

O strânsă viziune bilaterală statistică între România şi Uniunea Europeana va permite atingerea obiectivelor fixate în toate domeniile de interes comun. Cele două părţi se vor concentra pe domeniile următoare: promovarea sistemului statistic al Miopie și aikido armonizarea statisticilor naţionale româneşti cu metodele, standardele şi clasificările internaţionale şi în special cu cel al Uniunii Europene ; furnizarea de date necesare viziune bilaterală şi urmăririi viziune bilaterală economice; punerea la dispoziţie a datelor micro şi macro economice necesare factorilor economici din sectorul privat; garantarea confidenţialităţii datelor statistice; schimbul de informaţii statistice; adoptarea progresivă a principiilor şi normelor sistemului statistic al Uniunii Europene.

viziune bilaterală

În vederea atingerii acestor obiective, este oportun să se asigure o coordonare eficientă a tuturor activităţilor de cooperare care va permite utilizarea optimă a resurselor umane şi financiare, precum şi repartizarea efectivă a sarcinilor ce incumbă din diferite programe.

Baza esenţială pentru realizarea programelor de cooperare va fi programul de lucrucare cuprinde proiectele statistice ale perioadei de tranziţie ale Comisiei Naţionale pentru Statistică din România.

viziune bilaterală

Programul de viziune bilaterală multianual pentru şi până în anul este în curs de pregătire. Ţinând cont de documentul de lucru, elaborat de Comisia Naţională pentru Statistică asupra strategiei viitoare, cooperarea dintre cele două oficii statistice se va baza în principal pe: punerea la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru Statistică din România de metodologii statistice, precum şi legislaţia comunitară relativă statisticilor; elaborarea şi urmărirea unui program de asistenţă viziune bilaterală pentru statistica românească cu aspectele următoare: organizarea de vizite de lucru ale statisticienilor români în Statele membre ale Uniunii Europene; vizite ale consultanţilor tehnici din Statele membre în România; organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire specifice; participarea la grupele de lucru ale EUROSTAT; organizarea de anchete pilot.

Comisiei Naţionale pentru Statistică îi revine sarcina de coordonare între ţara sa şi Grupul celor 24 de ţări — cunoscut viziune bilaterală G24 — precum şi organizaţiile internaţionale.

viziune bilaterală

În acest sens Comisia Naţională pentru Statistică va fi asistată de către Consiliul de Orientare al Activităţii Statistice, care este format din reprezentanţii din diferite Ministere, institute de cercetare, universităţi, sindicate şi mass-media. Resurse financiare considerabile au fost alocate până în prezent în cadrul programului regional PHARE pentru finanţarea cooperării statistice.

viziune bilaterală

Această Declaraţie Comună a fost semnată pentru a marca începutul unei perioade de strânsă cooperare între cele două părţi.

Ațiputeafiinteresat