Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev, Istoria Psihologiei [PDF|TXT]

Ion Mânzat A. Coordonatorul cursului este Acad.

Istoria Psihologiei [PDF|TXT]

Alexandru Surdu, profesor titular la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, autor a numeroase studii de specialitate. Cursul pentru învăţământ la distanţă al titularului ste în curs de apariţie la Editura Universităţii Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev Miorescu. Tutori: asist.

stiinta 2 0 despre viziune

Oana Olteanu, asist. Marius Dobre.

Istoria Psihologiei Universale | PDF

Este un curs care permite iniţierea, clarificarea şi fundamentarea unor noţiuni de bază ale psihologiei ca ştiinţă. Sufletul în gândirea filosofilor din antichitate şi Evul Mediu 1. Concepţia despre suflet la grecii antici : Socrate, Platon, Aristotel 2. Relaţia dintre credinţă şi raţiune, înţelegerea sufletului şi a spiritului în Evul Mediu : Sf. Augustin din Hippoma, Sf. Renaştere, raţionalism şi empirism 3. Omul renascentist şi cunoaşterea din perspectivă raţionalistă 3a.

Profilul de personalitate al omului renascentist 3b. Raţionalismul francez : René Descartes 3c. Raţionalismul extrem al lui Baruch Spinoza 3d. Monadologia lui Gottfried W. Leibniz 3e. Neoraţionalismul 4. Empirismul clasic englez 4a. Precursorii empirismului : Francis Bacon, Thomas Hobbes 4b. Concepţia senzualistă a lui John Locke 4c. Senzualismul Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev al lui George Berkeley 4d.

Neoempirismul sau pozitivismul 5. Raţionalismul absolut şi transcendental kantian şi hegelian 5a. Idealismul transcendental al lui Immanuel Kant 5b. Fenomenologia spiritului şi autodevenirea Ideii absolute la G. Hegel 5c.

ION Mnzat Pred cuiburile: psihologie general, istoria psihologiei, psihologia religiei, psihologie tninspersonal. Dintre ultimele apariii semnalam Psihologia sinergetic. Psihologia transei amanice" . Psihologia cretin a adncurilor.

Raţiunea inimii la Blaise Pascal 6b. Intuiţionismul bergsonian 7. Naşterea psihologiei ca ştiinţă. Asociaţionism vs. Introspecţionism vs. Apariţia psihologiei ştiinţifice 8a. Naşterea psihologiei din fizică şi fiziologie : psihofizica şi psihofiziologia 8b.

Asociaţionismul J. Herbart în opoziţie cu gestaltismul W. Köhler, Max Wertheimer 8c. Structuralismul genetic şi structura obiectivă 9. Introspecţionismul în opoziţie cu psihologia obiectivă 9a. Introspecţionismul ortodoxal W. Wundt şi introspecţia experimentală 4 a Şcolii de la Würzburg O.

Külpe 9b. Behaviorismul clasic J. Watson şi neobehaviorismul C. Hull şi E. Tolman 9c. Reflexologia rusă I. Secenov, I. Deschiderile psihanalizei freudiene în psihologia modernă Virtuţile şi limitele psihanalizei freudiene 10b.

Deschiderile freudismului 10c. Psihologia analitică a lui Jung în actualitate Neofreudismul respinge pansexualismul 11a. Psihologia individuală — Alfred Adler.

Luna Noua in Fecioara - Trezirea la realitate. Iesirea din iluzoriu

Sullivan şi psihanaliza existenţială Jean Paul Sartre, R. Lipot Szondi 11c. Curente şi şcoli moderne şi contemporane Curente şi paradigme contemporane 12a. Psiholgia conduitei Pierre Janet 12b. VâgotskiŞcoala vieneză şi Şcoala de la Zürich.

Şcoli americane : psihologia factorială L. Guilfordpsihologia personaei G. Allport, G. Kellypsihologia inteligenţei şi creativităţii J. Guilford, R. Cattell etc. Rostul său este de a familiariza studentul cu anumite teorii şi concepte de o pondere deosebită în crearea psihologiei ca ştiinţă. Obiective - La sfârşitulacestei prelegeri, studentul ID va putea : să aibă oînţelegere mai largă a diferitelor concepte şi Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev filosofice de relevanţă pentru întemeierea psihologiei ca ştiinţă ; să dobândească abilitatea de a folosi corect din punct de vedere teoretic concepte şi raţionamente ce ţin de psihologie ca disciplină autonomă de studiu ; Conţinut şi tematizare 1.

Concepţia despre suflet la grecii antici : Socrate, Platon şi Aristotel 2.

site oftalmolog online

Relaţia dintre credinţă şi raţiune, înţelegerea sufletului şi spiritului în Evul Mediu : Sf. Augustin din Hippona, Sf. Concepţia despre suflet la grecii antici : Socrate, Platon şi Aristotel 1a.

Concepţia autonomistă despre om la Socrate î. Socrate a considerat, spre deosebire de predecesorii săi, că obiectul filosofiei nu trebuie să fie natura, ci omul. Socrate poate fi considerat primul mare psiholog din istorie.

Reiese că Sinele omenesc este un univers echivalent cu universul exterior. Socrate ne îndeamnă la introspecţie autoanaliză pentru a descoperi în Sinele nostru miezul adânc şi ascuns din suflet un întreg univers. D îmbunătățirea vederii prin metoda bates trupul este muritor se descompunesufletul este nemuritor este necompus şi nesubstanţial.

Socrate atrage atenţia asupra dualismului psihofizic : astfel omul este suflet şi ca atare alfel decât trupul care aparţine lumii materiale, pieritoare. Vasile Pavelcup. Sub raport psihologic, Socrate reprezintă tipul unei noi conştiinţe. Sufletul nemuritor la Platon î. Platon este discipolul lui Socrate, Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev Aristotel a fost elevul lui Platon. El a întemeiat la Atena Şcoala filosofică numită Academia.

Există o evidentă continuitate între concepţia lui Platon şi cea a lui Socrate în problematica sufletului omenesc. La amânoi sufletul apare ca o entitate simplă care îşi este propriul început, care nu piere este nemuritor şi se caracterizează prin autodeterminare.

Sufletul nu poate fi compus pentru că s-ar naşte o alcătuire şi ca atare ar pieri prin descompunere. Deşi face parte din lumea Ideilor eternăsufletul coboară în lume şi se alătură unor corpuri Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev un întreg, care este fiecare om în parte.

Oamenii sunt o îmbinare între trup şi suflet, dar sufletul este hotărâtor în ceea ce suntem. Bulimie și pierderea vederii sufletul nostru nemuritor, noi avem statornicia şi puterea de a contempla esenţele, adică Ideile nemuritoare. Platon a elaborat Teoria Ideilor după care adevărata realitate o constituie Ideile de exemplu, Ideile de Frumos, de Dreptate, de Adevăr etc.

  1. Programele de adnotare ale instituțiilor educaționale speciale corecționale de tip IV pentru copiii cu deficiențe de vedere Descărcați programul criptic l și.
  2. Ion Mnzat A.

Primul stadiu este cel al prizonierilor legaţi astfel încât nu pot percepe decât umbrele din fundul peşterii. Umbrele sunt produse de obiecte artificiale, iar lumina este dată de foc. Odată cu iluminarea, prizonierul ar putea să vadă mai întâi obiectele artificiale, apoi focul, lumea reală şi, în cele din urmă, Soarele.

Fiecare etapă va fi dificilă şi străină, iar la sfârşit subiectul iluminat va fi incapabil să-şi comunice cunoaşterea prizonierilor rămaşi în urmă. Platon spune că ascensiunea simbolizează călătoria sufletului spre sferele înalte în domeniul Ideilor cu adevărat reale. Mitul Peşterii poate fi interpretat ca o invitaţie la meditaţie, în defavoarea încrederii în modul în care ne apar lucrurile.

Pe scurt, la cunoştinţa Ideilor, omul ajunge în mai multe etape : a Opinia este prima treaptă ; b Cunoştinţa logică prin noţiuni — o altă treaptă, superioară ; c Cunoaşterea Ideilor, a esenţei lucrurilor care este intuitivă. În cunoaştere, un rol important are anamnesis gr. Arhetipurile sunt modele ideale, originale a căror natură determină modul în care sunt formate lucrurile.

După Platon, putem distinge în sufletul omului regiuni diferite cărora le corespund virtuţi diferite Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev a inteligenţa nous a cărei virtute este înţelepciunea ; b instinctele generoase socialea căror virtute este curajul ; c tendinţele joase, dorinţele legate de corp a căror virtute este temperanţa. Alexandru Surdup. Pentru ca schema să fie completă, ea trebuie să maicuprindă un element structural şi anume existenţa reală sau prezentarea lumii ca atare.

recenzii despre viziunea metodei grushnikov

În acest tablou este vorba, în primul rând, de ceva care există şi trebuie cunoscut elementul structural 1apoi de numele, definiţia şi imaginea acestuia, care ţine de elementul 2, pe baza cărora se obţine cunoaşterea obiectivului propus, care poate să ţină de 3 sau de 4.

Elev al lui Platon, Aristotel a întemeiat în î.

Arhive de blog

Aristotel Simulatoarele de viziune ale lui Kovalev creat o teorie despre suflet în cartea De anima Despre sufletcare poate fi considerată primul tratat de psihologie din istorie şi în Parva naturalia, care reuneşte nouă mici tratate.

De anima este primul tratat sistematic de analiză psihologică în strânsă legătură cu cea fiziologică şi biologică. Psyché este, în concepţia sa, o caracteristică a tuturor vieţuitoarelor. Omul este un animal raţional.

Spre deosebire de Platon, la Aristotel nu se mai pune problema nemuririi sufletului, acesta fiind o formă substanţială. Adică, sufletul are o formă şi, ca atare, sufletul este prizonier în trup ca formă individuală, concretă.

Istoria Psihologiei

Sufletul are un anumit trup iar trupul are un anumit suflet. Aristotel are regiuni diferite : -regiunea inferioară este vegetativă comună plantelor şi animalelor ; -regiunea senzorială proprie animalelor ; -regiunea raţională este rezervată omului. Concepţia aristotelică se referă la relaţiile intime dintre actul psihic şi suportul său biologic. Aristotel a înţeles că actele psihice nu se pot explica decât prin legătura lor genetică cu funcţiile organismului. Neoplatonsimul şi neoaristotelismul Neoplatonsimul include concepţiile idealist-obiective, bazate pe ipostazierea ideilor, în spiritul concepţiei lui Platon.

Cei mai importanţi reprezentanţi ai neoplatonismului sunt Plotin şi Origenfilosofi greci. Platon avea să fie ultimul mare filosof antic, în timp ce Origen a fost primul mare filosof creştin.

Cunoaşterea se realizează prin ekstaz mistic care — spre deosebire de extaz — departe de a fi o trăire halucinatorie, este o stare de maximă luciditate, care se află dincolo de limitele naturale.

Dictate în limba rusă. Clasa a II-a De ce ne place să ne atingem? De ce ne place să ne atingem? Psihologia dragostei și a sexului [Enciclopedie populară] Shcherbatykh Yuri Viktorovich Atingere Atingere Un bărbat îndrăgostit poate să-l privească pe alesul său ore întregi și să-i asculte vocea, dar totuși cea mai mare plăcere îi este adusă prin atingerea iubitei sale femei. Pentru aceasta, Natura a oferit omului mii de receptori ai pielii care primesc cele mai blânde atingeri.

Sufletul este necorporal şi nemuritor, capabil de transmigraţie metempsihoză. Origen, în Despre principii, apără şi expune sistematic docrina noii religii creştine.

Istoria Psihologiei | PDF

În esenţă, el încearcă să împace filosofia lui Platon cu creştinismul. Deşi a fost creştin, el — influenţat de platonism — respinge ideea facerii lumii dintr-o dată şi dezvoltă ideea continuei sale emanaţii din divinitate.

Creaţia îi apare astfel infinită în timp şi finită doar în viziune minus unu și jumătate, limitată fiind de existenţa lui Dumnezeu.

Ațiputeafiinteresat